Ajopäiväkirja

Monet kevytyrittäjät joutuvat matkustamaan runsaasti omalla autollaan. Mikäli haluat syntyneistä matkakuluista verovapaita korvauksia tai hyödyntää niitä verovähennyksinä, tulee niistä pitää ajopäiväkirjaa. Kerromme tarkemmin ajopäiväkirjan käytöstä ja roolista verotuksessa.

Mikä on ajopäiväkirja?

Ajopäiväkirja on kevytyrittäjän tärkeä työkalu, jolla ajoihin käytetyn ajan, matkojen pituuden sekä kustannusten seuranta onnistuu helposti. Ajopäiväkirja on erityisen tärkeää verotuksellisessa mielessä, sillä se mahdollistaa verovapaat kulukorvaukset tai matkakulujen vähentämisen verotuksessa.

Ajopäiväkirjaa voidaan pitää täyttämällä paperista lomaketta tai sähköisesti esimerkiksi älypuhelimen sovelluksella. Molemmissa tapauksissa se koostuu päivämäärästä, lähtö- ja saapumispaikasta ja -ajasta, ajetusta matkasta, käytetystä ajoneuvosta sekä mahdollisesta matkareitistä. Lisäksi ajopäiväkirjaan tulee merkitä myös matkan tarkoitus, esimerkiksi asiakastapaaminen ja asiakkaan nimi.

Ajopäiväkirja verotuksessa

Ajopäiväkirjan käyttäminen on erittäin tärkeää verotuksessa, sillä se toimii todisteena ajetuista matkoista ja niiden tarkoituksesta. Sen avulla pystyt todentamaan verovähennyksiin tai verovapaisiin kulukorvauksiin oikeuttavat työajosi.

On tärkeää muistaa pitää ajopäiväkirjaa ajoissa ja täydellisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki matkat tulee merkitä välittömästi niiden tapahduttua, ja että kaikki tarvittavat tiedot tulee merkitä täydellisesti. Näin ajopäiväkirja on luotettava todiste myös Verohallinnon silmissä.

Verovapaat kulukorvaukset

Kevytyrittäjänä olet oikeutettu verovapaisiin kulukorvauksiin ainoastaan, mikäli nämä laskutetaan erikseen, ja ne liittyvät suoraan työhösi. Pääset hyödyntämään verovapaita kulukorvauksia suoraan palkanmaksun yhteydessä laskuttamalla matkakulut asiakkaalta erillisellä rivillä.

Verovapaiden kulukorvausten suuruus määritellään vuosittain julkaistavissa Verohallinnon päätöksissä. Vuonna 2024 verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä omalla autolla työajoa ajettaessa on 57 senttiä kilometriltä. Tätä voidaan korottaa esimerkiksi peräkärryä vedettäessä tai metsäautotiellä kulkiessa Verohallinnon määrittämin ehdoin.

Matkakulut

Matkakulut ovat työmatkalla syntyviä kuluja, kuten majoituskuluja tai matkalippuja. Mikäli kulut ovat suoraan työn suorittamiseen liittyviä, ja ne laskutetaan asiakkaalta erikseen, ovat ne korvattavia kuluja. Ammatista ja työmatkan pituudesta riippuen voit olla oikeutettu myös päivärahoihin tai ateriakorvauksiin.

Mikäli kuluja ei laskuteta erikseen asiakkaalta, ei niitä voida korvata kevytyrittäjälle verottomina kulukorvauksina. Tässä tilanteessa voit kuitenkin vähentää syntyneet kulut tulonhankkimismenoina omalla veroilmoituksellasi Verottajan ohjeiden mukaisesti.

Kilometrivähennykset

Mikäli et laskuta matkakulujasi asiakkaaltasi erikseen, et voi hyödyntää verovapaita kulukorvauksia kevytyrittäjänä. Voit kuitenkin tehdä henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi kilometrivähennyksen tulonhankkimismenona.

Huomioithan kuitenkin, että tulonhankkimismenoissa on 750 euron omavastuu, jonka ylittävät menot vähentävät verotustasi.

Kilometrivähennykset ovat verovähennystä, jonka kevytyrittäjä voi saada ajetuista matkoista henkilökohtaisessa verotuksessaan. Vähennys perustuu siihen, että kevytyrittäjä käyttää omaa autoaan työajossa.

Verovähennyksen suuruus on 0,30 euroa ajettua kilometriä kohden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kevytyrittäjä ajaa vuodessa 20 000 kilometriä yritystoiminnassaan, hän voi vähentää 6 000 euroa verotuksessa.

Mitä ajopäiväkirjaan merkitään?

Ajopäiväkirja on vapaamuotoinen, mutta käytännössä jokaiselta työajolta olisi syytä merkitä ainakin seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymispaikat
  • Lähtö- ja saapumispaikat
  • Matkan pituus
  • Matkan tarkoitus
  • Matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • Mahdollinen matkareitti

Tuleeko kevytyrittäjän pitää ajopäiväkirjaa?

Yhteenvetona voidaan todeta, että ajopäiväkirja on tärkeä työkalu kevytyrittäjälle. Se auttaa seuraamaan matkojen aikaa ja kustannuksia sekä mahdollistaa verovähennykset ja verovapaat kulukorvaukset. Kevytyrittäjän tulee kuitenkin muistaa, että ajopäiväkirja on täytettävä huolellisesti, jotta työajon osuus on todennettavissa. Mikäli haluat kevytyrittäjänä hyödyntää verovapaita kulukorvauksia, tulee sinun laskuttaa matkakulut erikseen asiakkaaltasi.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjän kilometrikorvaus

Kevytyrittäjän kulukorvaus

Eezyn lisäpalvelu: kulukorvaukset ja kuitit