Alv-maksu

Alv on välillinen kulutusvero, jonka tarkoituksena on kohdistua kuluttajiin. Tuotteitaan ja palveluitaan myyvien yritysten on lisättävä omalla alallaan käytetyn alv-kannan mukainen arvonlisävero hintoihinsa, ja tilitettävä keräämänsä verot verottajalle. Kevytyrittäjille alv:n maksaminen on tehty erittäin helpoksi, sillä kevytyrittäjäpalvelu hoitaa sen puolestasi. Selvitämme tässä artikkelissa alv-velvollisuutta, arvonlisäveron maksamista sekä tähän liittyviä käytäntöjä. Tutustumme siihen, onko kevytyrittäjä alv-velvollinen, …

Lue lisää …

Vuokratyö vai Kevytyrittäjyys

Vuokratyö ja kevytyrittäjyys mahdollistavat molemmat elannon ansaitsemisen, mutta niillä on merkittäviä eroja tekijän näkökulmasta. Tutustumme tässä artikkelissa merkittävimpiin vuokratyön ja kevytyrittäjyyden välisiin eroihin. Mitä vuokratyö on? Vuokratyö tarkoittaa, että työntekijä työskentelee toiselle yritykselle työvoimaa vuokraavan henkilöstöyrityksen palkkalistalla. Työntekijä tekee töitä yrityksen ohjeiden ja määräysten mukaan, mutta vuokratyöntekijä on työsuhteessa henkilöstöyritykseen. Vuokratyö on usein määräaikaista ja …

Lue lisää …

Kohti omannäköistä työelämää

Moni haaveilee nykymaailmassa vapaudesta ja paikkaan sitomattomasta työstä. Haaveina saattaa olla mahdollisuus tehdä töitä mistä päin maailmaa tahansa mihin kellonaikaan vaan tai saada enemmän aikaa itselleen ja perheelleen. Erityisesti herkät ja uupumuksen jo kokeneet ihmiset miettivät, millaista työtä tehdä, jotta virtaa jäisi töiden jälkeen myös muihin elämän tärkeisiin asioihin. Yrittäjyys voi olla se ratkaisu, joka …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän laskutus on Eezyllä helppoa

Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että laskutat asiakkaitasi yksityishenkilönä. Lasku tekemästäsi työstä lähetetään asiakkaalle laskutuspalvelun kautta, ja koska asiakas maksaa laskun suoraan laskutuspalvelulle, sinun ei tarvitse huolehtia kirjanpidon vastuusta tai muusta aikaa vievästä byrokratiasta. Kevytyrittäjä harjoittaa toimintaansa itsenäisesti ilman omaa y-tunnusta, yritystä tai toiminimeä ja valitsee vapaasti oman työmäärän. Kevytyrittäjänä saat yrittäjyyden parhaat palat itsellesi ja ulkoistat …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän alv-vähennykset

Arvonlisävero on välillinen vero, jonka yritykset perivät kuluttajilta ja tilittävät verottajalle. Yritykset saavat tehdä itse ostamistaan tuotteista alv-vähennykset, jotta verotus kohdistuisi kuluttajiin. Myös kevytyrittäjien tulee lisätä hintoihinsa alv, mutta voiko kevytyrittäjä hyödyntää alv vähennyksiä? Selvitämme tässä artikkelissa alv-vähennyksiä yleisesti ja kevytyrittäjän oikeutta niiden tekemiseen. Kevytyrittäjän tulee maksaa alv Tavanomaisesti arvonlisäverovelvollisuus syntyy Suomessa vasta vuotuisen liikevaihdon …

Lue lisää …

Ajopäiväkirja

Monet kevytyrittäjät joutuvat matkustamaan runsaasti omalla autollaan. Mikäli haluat syntyneistä matkakuluista verovapaita korvauksia tai hyödyntää niitä verovähennyksinä, tulee niistä pitää ajopäiväkirjaa. Kerromme tarkemmin ajopäiväkirjan käytöstä ja roolista verotuksessa. Mikä on ajopäiväkirja? Ajopäiväkirja on kevytyrittäjän tärkeä työkalu, jolla ajoihin käytetyn ajan, matkojen pituuden sekä kustannusten seuranta onnistuu helposti. Ajopäiväkirja on erityisen tärkeää verotuksellisessa mielessä, sillä se …

Lue lisää …

Äitiyslomalla työskentely

Äitiyslomalla tulot ovat rajalliset, joten lisäansioiden hankkiminen saattaa tuntua houkuttelevalta. Äitiyslomalla työskentely saattaa kuitenkin vaikuttaa etuuksiin ja tukiin. Lue lisää äitiysloman tuloja koskevista käytännöistä ja rajoituksista artikkelistamme. Äitiysloma tulee monille vastaan jossakin kohtaa työuraa. Vaikka uusi perheenjäsen tuo loputtomasti iloa ja unettomia öitä, saattaa poissaolo töistä aiheuttaa huolta omasta rahallisesta tilanteesta. Selvitämme seuraavaksi, mistä äitiysloman …

Lue lisää …

Ulkomaan alv

Kun liiketoiminta kasvaa kansainvälisesti yli maiden rajojen, tulee ulkomaisten asiakkaiden laskuttaminen ajankohtaiseksi. Ulkomaisten asiakkaiden laskuttamisessa on pidettävä mielessä myös laskutuksessa käytettävä arvonlisävero. Opastamme ulkomaan alv:n perusteisiin ja yleisimpiin tilanteisiin lyhyesti tässä oppaassa. Kevytyrittäjä ja ulkomaiset asiakkaat Kevytyrittäjänä pystyt laskuttamaan myös ulkomailla olevia asiakkaita samaan tapaan maasta riippumatta. Eezyn kevytyrittäjäpalvelua käyttävät kevytyrittäjät pystyvät laskuttamaan ulkomaisia asiakkaitaan …

Lue lisää …

Liiketoimintasuunnitelma menestyksen edellytyksenä

liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma siitä, kuinka yrityksesi toteuttaa liikeideaansa käytännössä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua pohtimaan kaikkia keskeisiä asioita yrityksen perustamisessa, sekä haastaa sinut pohtimaan liiketoiminnan kannattavuutta sekä mahdollisia esteitä. Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Liiketoimintasuunnitelma on minkä tahansa yritystoiminnan perusta, jonka avulla jäsentelet keksimäsi liikeidean toteutettavissa olevaan muotoon. Se on kirjallinen suunnitelma, jossa kartoitat liiketoiminnan eri osa-alueita ja …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän eläke

Eläkkeen kertyminen on asia, jota palkkatyössä harvemmin joutuu miettimään. TyEL-vakuutus pitää huolen siitä, että sinulle kertyy palkkasi mukaista eläkettä. Kevytyrittäjällä tilanne on kuitenkin toinen, sillä eläke ei kerry automaattisesti ilman omia toimiasi. Eläke turvaa toimeentulosi poistuessasi työelämästä. Yrittäjillä ja kevytyrittäjillä vastuu eläkkeen oikeaoppisesta järjestämisestä siirtyy kuitenkin yrittäjälle itselleen. Avaamme seuraavaksi sitä, kuinka kevytyrittäjän eläke määräytyy, …

Lue lisää …

Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Arvonlisävero on yleisesti lähes kaikkien palveluiden ja tuotteiden hintaan lisättävä tasavero, jonka alv-velvolliset yritykset perivät ja tilittävät verottajalle. Mikäli yrityksen liikevaihto jää pieneksi, voi alv-velvollinen yritys hyötyä alv-alarajahuojennuksesta. Mikä on alv-alarajahuojennus? Alv-alarajahuojennus on pienille alv-rekisteriin kuuluville yrityksille suunnattu verohelpotus. Alv-alarajahuojennuksen myötä osa tai kaikki yrityksen tilittämästä arvonlisäverosta voidaan palauttaa takaisin yritykselle. Voiko kevytyrittäjä hyödyntää alarajahuojennusta? …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän kilometrikorvaus

Monilla aloilla työkeikat saattavat vaatia matkustamista pitkienkin matkojen päähän, työkohteiden vaihdellessa säännöllisesti. Erilaisista matkakuluista saattaakin muodostua tuntuva kuluerä arjessa, minkä ansiosta verovapaat korvaukset ovat tärkeitä. Verovapaat korvaukset, kuten kilometrikorvaus ja päiväraha korvaavat matkakuluja niin työntekijälle, kuin kevytyrittäjälle. Tutustu tarkemmin kevytyrittäjää koskeviin matkakulujen käytäntöihin. Kevytyrittäjän matkakorvaukset Työntekijänä matkakorvausten saaminen on yksinkertaista, sillä useilla työnantajilla on käytössään …

Lue lisää …

Alv-kannat

Arvonlisävero eli alv on lähes jokaisen myytävän tuotteen tai palvelun hintaan lisättävä vero. Yritykset perivät arvonlisäveron ja tilittävät tämän verottajalle. Veron ollessa kuluttajille suunnattu, voivat yritykset tietyin ehdoin vähentää ostoistaan alv:n. Arvonlisävero on tasavero, jota peritään kaikilta kuluttajilta yhtä paljon. Alv:n suuruuden määrittävä alv-kanta vaihtelee kuitenkin eri tuotteiden ja palveluiden välillä. Avaamme seuraavaksi eri alv-kantoja …

Lue lisää …

Uusi vuosi ja unelmat vielä toteuttamatta – ryhtyisinkö kevytyrittäjäksi?

Vuoden alku tarkoittaa monelle uuden alkua myös työrintamalla. Mahdollisesti ajatus omasta yrityksestä on kolkutellut mielessä jo pidempään. Ennen yrityksen perustamista on kuitenkin hyvä miettiä, mikä olisi itselle kaikista sopivin tapa toteuttaa omat ammatilliset haaveet yrittäjänä: tarvitsetko välttämättä y-tunnuksen, haluatko hoitaa itse kaiken paperihommia myöten vai keskittyä mieluummin itse työn tekemiseen? Mitä jos suorin tie unelmiesi …

Lue lisää …

Kevytyrittäjyys ja starttiraha

Uuden yritystoiminnan tueksi suunnattu starttiraha on tärkeä kysymys myös kevytyrittäjyyttä suunnittelevien keskuudessa. Selitämme tässä artikkelissa mitä starttiraha on, paljonko sitä voi saada, sekä kuinka kevytyrittäjyys ja starttiraha liittyvät toisiinsa. Mikä on starttiraha? Starttiraha on uusille yrittäjille suunnattu tuki, joka pyrkii edistämään yritystoiminnan syntyä ja työllistymistä. Sen ensisijaisena tarkoituksena on madaltaa kynnystä yritystoiminnan aloittamiselle turvaamalla uuden …

Lue lisää …

Kirjanpito kevytyrittäjänä

Kevytyrittäjä ja kirjanpito

Kirjanpito on eräs aloittelevia yrittäjiä pelottavista askareista, joka edellyttää huolellisuutta ja käytäntöjen tuntemista. Kevytyrittäjä voi kuitenkin unohtaa uhkakuvat loputtomista paperitöistä ja erilaisten ilmoitusten lähettämisestä, sillä kevytyrittäjän velvollisuudet ovat erilaiset kuin yrittäjällä. Tässä artikkelissa avaamme kirjanpitoa kevytyrittäjän näkökulmasta ja kokoamme tärkeimmät faktat. Tarvitseeko kevytyrittäjä kirjanpitoa? Kirjanpito on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa, mutta yksinyrittäjän kannattaa vain …

Lue lisää …

Kevytyrittäjä ja alv

Alv eli arvonlisävero on kulutusvero, jota peritään lähes kaikista tuotteista ja palveluista. Arvonlisävero on ensisijaisesti kuluttajille suunnattu vero, joka alv-velvollisten yritysten tulee lisätä hintoihinsa. Yritykset saavat sen sijaan vähentää tekemistään ostoista alv:n. Kevytyrittäjän ja alv:n suhteen on tilanne kuitenkin erilainen. Asioiden selkeyttämiseksi avaamme kevytyrittäjän arvonlisäverotusta hieman. Mikä on alv? Alv eri arvonlisävero on lähes kaikista …

Lue lisää …

Kevytyrittäjyys vs pienyrittäjyys

Pienyrittäjä on yleisin yrittäjätyyppi Suomessa. Pienyritykset ovat suorastaan Suomen yrityskentän selkäranka, sillä ne edustavat jopa 98 prosenttia koko Suomen yrityksistä. Pienyrittäjä joutuu kuitenkin kohtaamaan säännöllisesti byrokratiaa ja erilaisia velvoitteita. Tässä artikkelissa selvitämme, missä tilanteissa kevytyrittäjyys on pienyrittäjyyttä kannattavampi vaihtoehto. Itsensä työllistäminen tavanomaisen palkkatyön sijasta yrittäjänä on parhaimmillaan palkitsevaa ja mahdollistaa oman osaamisen kaupallistamisen. Pienyrittäjyys, yrityksen …

Lue lisää …

Freelancer – Kannattaako kevytyrittäjyys?

freelancer

Freelancerin ura on noussut suosituksi vaihtoehdoksi usealla eri alalla. Erityisesti monet luovien alojen ammattilaiset, kuten graafikot, toimittajat ja valokuvaajat, toimivat yhä useammin freelancereina. Freelance-työn yleistyessä, lisääntyvät myös tähän liittyvät kysymykset. Kannattaako freelancerin toimia työsuhteessa, yrittäjänä vai kevytyrittäjänä. Mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta on sinulle paras, ja miten ne eroavat toisistaan? Listasimme eri vaihtoehtojen plussat ja miinukset …

Lue lisää …

Perttu Pölönen: Kirje menneisyyden minulle

Minulta kysytään usein, mitä haluaisin sanoa lukioikäiselle itselleni. Kysyjä on yleensä nuori ja hänellä on oma lehmä ojassa. Hän haluaa kuulla, millaisia virheitä olen tehnyt, mitä olen oppinut niistä ja miten hän voisi itse välttyä tekemästä samoja virheitä lukion jälkeen. Vastaukseni on yksinkertainen ja yllättää monet: En antaisi lukioikäiselle itselleni mitään neuvoja. Olen toki tehnyt …

Lue lisää …

Kevytyrittäjyys vs toiminimi

Toiminimi on Suomen toiseksi suosituin yritysmuoto heti osakeyhtiön jälkeen. Virallisista yritysmuodoista se on huomattavasti muita kevyempi, niin perustamisen kuin itse toiminnan osalta. Suhteellisesta keveydestään huolimatta toiminimi on kuitenkin virallinen yritysmuoto, joka vaatii kirjanpidon ja verotuksen ymmärtämistä sekä vaikeaselkoisen byrokratian parissa kamppailua. Selkeyden ja helppoutensa ansiosta, kevytyrittäjyys on monessa tapauksessa erinomainen vaihtoehto toiminimelle. Sekä kevytyrittäjyys että …

Lue lisää …

Kevytyrittäjyys vai oma Y-tunnus?

Moni kevytyrittäjyyttä pohtiva pysähtyy sen kysymyksen äärelle, onko kevytyrittäjyys kannattavaa vai pitäisikö sittenkin perustaa oma yritys ja hankkia oma Y-tunnus. Kysymystä on hyvä pohdiskella niin omasta toiminnasta syntyvien kulujen, oman ajankäytön, viranomaisvelvoitteiden, toimialan kuin verotuksenkin näkökulmasta. Jokaisella vaakakupissa painaa todennäköisesti jokin edellä mainituista asioista. Yhtä ainoaa oikeaa vastausta ei ole onko kevytyrittäjyys parempi vaihtoehto kuin …

Lue lisää …

Kevytyrittäjänä somessa – ota some haltuun näillä 5 vinkillä

Pitääkö kevytyrittäjän olla somessa? Ei välttämättä, mutta miksi et hyödyntäisi sitä kohdeyleisön tavoittamiseen, verkostoitumiseen ja myynnin kasvattamiseen? Kaikissa kanavissa ei toki tarvitse tai kannatakaan olla, valitse oman kevytyrittäjätoimintasi kannalta hyödyllisimmät. Konsultti saattaa hyötyä eniten LinkedInistä ja valokuvaaja Instagramista. Striimaajalle Twitch ja Youtube ovat taas tutumpia. Todennäköisesti oletkin jo somessa omalla henkilökohtaisella profiilillasi, mutta oletko ajatellut …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän turvaverkko

On tärkeää pitää huolta omasta osaamisestaan ja niin fyysisestä kuin henkisestäkin hyvinvoinnista. Onhan kevytyrittäjän tärkein voimavara ihminen itse. Taloudellista ja sosiaalista turvaverkkoa on hyvä lähteä keräämään heti kevytyrittäjyyden alussa – ja tässä kevytyrittäjäpalvelu on tärkeässä roolissa. Tarjoaako kevytyrittäjäpalvelu esimerkiksi vinkkejä verotukseen tai apua sopimuksen tekemiseen? Kevytyrittäjäpalvelua valittaessa onkin hyvä tarkastella, mikä palveluista antaa parhaan pohjan …

Lue lisää …

Tarvitsemme kevytyrittäjyyttä ja kevytyrittäjiä

Työelämä on murroksessa ja yhä useampi haluaa tienata omalla osaamisellaan, työllistää itse itsensä. Pitkään itsensä työllistäjän ainoa vaihtoehto oli perustaa oma yritys, hankkia se oma y-tunnus. Nykypäivänä itsensä voi kuitenkin työllistää ilman y-tunnusta, laskuttamalla tehdyn työn laskutuspalvelun kautta. Mutta vaikka laskutuspalvelun tyytyväisten käyttäjien määrä vain kasvaa, meillä ei vieläkään tunnisteta kevytyrittäjyyttä yhteiskunnan tasolla työn tekemisen …

Lue lisää …

Puskurityötä ja kevytyrittäjyyttä

Kaikilla pitäisi olla puskurityö. Se on suunnitelma, johon voi tarttua (työ)elämän yllättäessä tai kun haluaa luoda itselleen motivoivan ja joustavan työelämän. Se voi olla vaikkapa harrastus tai toimi, josta voi tehdä itselleen uuden työn tai lisätuloa pysyvästi tai tarpeen mukaan. Tekijälleen se tuo turvaa ja tyytyväisyyttä, yrityksille mahdollisuuden ostaa osaamista tai käsipareja helposti, joustavasti ja …

Lue lisää …

YEL on enemmän kuin vanhuuseläke – se tuo turvaa työelämän eri käänteissä

Aloittavalla kevytyrittäjällä on heti yrittäjäuransa alussa iso päätös tehtävänään, YEL-vakuutuksen ottaminen. Päätöksestä tekee vaikean neuvojen kirjo: jotkut pitävät vakuutusta erinomaisena, toiset ovat valmiita heivaamaan sen romukoppaan. Somen keskustelufoorumeissa kovaäänisimmät ääripäät pääsevät yleensä ääneen. Ne, jotka joskus ovat joutuneet YEL-vakuutukseensa turvautumaan, puhuvat YEListä hyvinkin lämpimästi – toiset taas vannovat omaehtoisen säästämisen nimeen. Ei ihme, jos tiukalla …

Lue lisää …

Mitä jos asiakas ei maksa laskua?

Aika ajoin saattaa tulla eteen tilanteita, joissa asiakas ei syystä tai toisesta maksa laskua ajallaan. Tilanne on aina kurja, koska kevytyrittäjänä toimiessa oma palkka on riippuvainen asiakkaan suorituksista. Tässä blogissa kerromme miten sinun kannattaa toimia, jos asiakas ei maksa laskua ajallaan ja kuinka voi jopa ennaltaehkäistä tällaisia tilanteita. Tarkista asiakkaan maksukyky ennen työn aloittamista Siinä …

Lue lisää …

Opintotuki ja kevytyrittäjyys – uhka vai mahdollisuus?

optintotuki ja kevytyrittäjyys

Mahdollisuus! Opiskelijan elämää rahoittaa yleensä opintotuki. Opintotukeen liitetään usein mielikuvia monimutkaisista säännöistä ja koukeroista liittyen muihin tuloihin. Onkin hyvä tietää, että kevytyrittäjyys ei ole este opintotuen saamiselle. Päinvastoin kevytyrittäjyys on mahdollisuus kartuttaa työkokemusta jo opiskelujesi aikana ja muuttaa oma osaaminen riihikuivaksi käteiseksi. Työkokemusta opiskelun aikana kevytyrittäjyyden avulla Kevytyrittäjyys opiskelijana saattaa jännittää, mutta syytä huoleen ei …

Lue lisää …

Hinnankorotus – 4 vinkkiä kevytyrittäjälle miten nostaa palvelun hintaa

Hinnankorotus on tarpeen kun kulut kasvavat

Hinnankorotus ei koskaan ole helppoa, mutta oman työn hintaa on siitä huolimatta perusteltua pohtia aika ajoin. Omaa hinnoittelua kannattaa tarkistella sitä mukaa, kun oma ammattitaito ja erityisesti asiakkaan työstä saama lisäarvo kasvaa. Jos sinulla on vuodesta toiseen sama hinta kuin toimintasi alkaessa, se on todennäköisesti korotuksen tarpeessa. Lue vinkkimme miksi hintoja kannattaa nostaa ja miten …

Lue lisää …

E-urheilu kiinnostaa – mutta miten ihmeessä alalle pääsee töihin?

E-urheilu on jatkuvasti kasvava ala. Alalla työskentelee paljon osaajia, joiden työnimikkeet ovat kaikille tuttuja, mutta e-urheilun parista löytyy myös paljon tehtäviä, jotka ovat jotakin aivan uutta. Alalla työpäivät koostuvat monesti erilaisista projekteista ja palkka koostuu eri lähteistä. Moninaisuutensa vuoksi kevytyrittäjyys onkin e-urheilussa yleisesti käytetty työskentelyn muoto. Jos intohimonasi olisi työskennellä e-urheilun parissa, oli erityisosaamisesi mikä …

Lue lisää …

Veroilmoitus & verovähennykset ne yhteen soppii – vinkit kevytyrittäjän veroilmoituksen tarkistamiseen

Veroilmoitus - mitä kevytyrittäjän on hyvä tietää

On taas se aika vuodesta, kun esitäytetty veroilmoitus ja sen tarkistaminen kolkuttelevat jo nurkan takana. Jotta saisit kevytyrittäjänä kaikki mahdolliset hyödyt verovähennyksistä ja veroilmoituksen tarkistaminen sujuisi sinulta helposti, kannattaa varautua jo hyvissä ajoin ja ilmoittaa tietoja OmaVeron kautta jo etukäteen. Veroilmoitukset tulevat OmaVeroon satunnaisessa järjestyksessä nyt maalis-huhtikuun aikana. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 9.5., …

Lue lisää …

Kevytyrittäjän kulukorvaus – Näin nappaat verohyödyn työhön liittyvistä kuluista

kulukorvaus kevytyrittajälle

Tässä blogipostauksessa kuulet, mikä on kulukorvaus, miten kulukorvausten kanssa kannattaa toimia ja miten voit säästää jopa satoja tai tuhansia euroja – tulojesi ja kulujesi määrästä toki riippuen. Kulukorvausmaailma on hiukan kryptinen – myönnetään, mutta tämän vinkkipaketin avulla ymmärrät kulukorvausten arvon.  Kuluja syntyy töitä tehdessä muun muassa työmatkoista tai työhän käytetyistä tarvikkeista. Moni kevytyrittäjä laskuttaa ne asiakkaaltaan tai leipoo muutoin sisään omaan …

Lue lisää …

Älä tule paha lasku, tule hyvä lasku – Tiedätkö millaisen laskun asiakkaasi haluaisi sinulta saada?

Väitän, että jokainen meistä on saanut joskus laskun, jossa hinta on ollut väärä tai sisältö niin kryptinen, ettei laskua tohdi maksaa ilman lisäselvittelyä. Uskallan myös väittää, että selvittely on useimmille meistä epäkiitollista ja turhauttavaa hommaa, oli sitten laskun vastaanottaja tai lähettäjä. Jos haluat saada laskullasi asiakkaasi hyrisemään ja klikkaamaan tyytyväisenä Maksa-painiketta, kannattaa tutustua hyvän laskun reseptiimme. Näillä vinkeillä asiakkaasi saattaa jopa riemastua nähdessään laskusi.   Vaikka me Eezyllä tarkistammekin virheiden varalta jokaisen lähtevän laskun, emme voi olla satavarmoja, että laskulla kaikki tiedot ovat niin kuin olet asiakkaasi kanssa sopinut. Esimerkiksi työn hinta ja laskun eräpäivä ovat sinun ja …

Lue lisää …

Miten hinnoitella oma työ kevytyrittäjänä?

Miten hinnoitella oma työ kevytyrittäjänä

Laskutanko liikaa vai liian vähän? Kannattaisiko myydä palvelua tuntihinnalla vai hinnoitella se projektina tai urakkana? Miten varmistan, että työni on kannattavaa? Kevytyrittäjän yksi haastavimmista pohdinnan aiheista on se, miten hinnoitella oma työ. Kauttamme on vuosien varrella kulkenut satoja tuhansia laskuja eri kokoisille asiakkaille. Olemme maksaneet palkkoja kymmenille tuhansille eri alojen kevytyrittäjille, ja meillä onkin antaa vinkki jos toinenkin oman työn hinnoitteluun, olet sitten vasta kevytyrittäjyyttä aloitteleva tai jo pidempään toiminut ammattilainen.  Onnistuneen hinnoittelun avulla tehdystä työstä …

Lue lisää …

Kätevimmät digityökalut kevytyrittäjälle

Haluatko siirtää palvelusi verkkoon, tehdä töitä kätevästi etänä tai kasvattaa liiketoimintaasi digituotteiden avulla? Listasimme työkalut, joilla toteutat niin kokoukset, webinaarit, opetusvideot, uutiskirjeet kuin verkkokurssit ja e-kirjatkin. Keräsimme yhteen yleisimpiä digityökaluja, joista osaa käytämme itsekin Eezyllä aktiivisesti. Järjestä videokokous tai etätapaaminen, jaa dokumentteja ja luo kyselyitä Google G-Suite – paljon hyödyllisiä työkaluja Googlen G-Suite-etätyökalua voi kokeilla …

Lue lisää …

Rahat loppumassa, mitä teen?

On vaikea nautiskella hiljaiselosta, jos täytyy stressata saako maksettua seuraavan kuun vuokran. Tässä vinkkimme kevytyrittäjän tiukentuneeseen taloustilanteeseen. Alenna veroprosenttiasi Jos tulot alenevat, myös veroprosenttia voi alentaa. Tee laskelma loppuvuoden tuloistasi ja jos tuloarvio on pienempi, hae muutosverokortti OmaVerosta. Saamme verokortit suoraan Verottajalta, joten sinun ei tarvitse lähettää sitä meille erikseen. Muista ilmoittaa verovähennykset Voit saada …

Lue lisää …

Kevytyrittäjä, kehitä osaamistasi – netti on pullollaan mahdollisuuksia!

Onko korona tyhjentänyt kalenterisi? Onko sinulla ylimääräistä aikaa tai jopa pakko opetella uutta, jotta saat elantosi varmistettua? Netti on täynnä erilaisia verkkokoulutuksia, webinaareja, podcasteja sekä hyödyllisiä artikkeleita. Toisaalta kirjan ääreen pysähtyminen voi tässä digiähkyn ajassa olla joillekin paras tapa pysähtyä ja oppia uutta. Listasimme kevytyrittäjälle hyödyllisiä sisältöjä, jotka voivat auttaa mm. oman palvelun markkinoinnissa ja …

Lue lisää …

Kevytyrittäjä – pakottaako korona sinut uusille urille?

Uudistuminen voi auttaa kevytyrittäjää selviytymään tässä muuttuneessa toimintaympäristössä. Jos työsi tekeminen on mahdotonta lähikontaktin välttämisen vuoksi, voisitko tarjota palveluasi etäversiona tai kehittää uuden palvelun koronatilanteen ajaksi? Tai onko sinulla ydinosaamisesi lisäksi taitoja, jotka voisit muuntaa uudeksi palveluksi? Kaikilla kevytyrittäjillä ei ole mahdollista siirtyä etätöihin tai muuntaa palveluaan virtuaaliseksi. Silloin on pohdittava, miten voisi taata edes …

Lue lisää …

Rakennusalalla toimiva kevytyrittäjä on tilaajavastuulain piirissä – työmaille pitäisi päästä, kun selvitykset kunnossa

Tilaajavastuulaki sääntelee toimintaa rakennusalalla. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää toisen sopijaosapuolen velvoitteidenhoito. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työn tilaajan tulee selvittää kevytyrittäjältä, onko kevytyrittäjällä mm. Y-tunnus tai verovelkaa. Selvitysvelvollisuuden täyttäminen kevytyrittäjänä on lain näkövinkkelistä helppoa, eikä se ole mitenkään kohtuutonta työn tilaajallekaan. Olemme kuitenkin kuulleet tapauksista, joissa kevytyrittäjä ei ole päässyt töihin rakennustyömaalle, …

Lue lisää …

10 asiaa, jotka kevytyrittäjän on hyvä tietää verokortista

Lipsahtaako palkkasi usein loppuvuonna reilummalla veroprosentilla? Tai tuliko taas mätkyt yllätyksenä? Pohditko, miten verokortin voimassaolo alkuvuonna menikään? Tai miten verovähennykset vaikuttavat veroprosenttiisi? Tässä 10 täsmävinkkiä, joiden avulla maksat riittävästi veroja, pidät verokorttisi ajan tasalla, voit paiskia töitä huoletta – ja vältyt talouttasi horjuttavilta yllätyksiltä. Kevytyrittäjänä olet verotuksellisesta näkökulmasta palkansaaja ja käytät verojen maksuun samaa palkkaverokorttia …

Lue lisää …

Ammatillisten unelmien eteenpäin vieminen ei vaadi vuorien siirtämistä – pieni askel on suurten asioiden alku

Oletko kyllästynyt tarinoihin, joissa ihminen irtisanoutuu työstään, myy omaisuutensa, hyppää suureen tuntemattomaan ja yhtäkkiä kaikki hänen unelmansa ovatkin toteutuneet? Jos kyllä, ei hätää – sinun ei tarvitse ottaa mielipuoliselta tuntuvia riskejä viedäksesi urahaaveitasi eteenpäin, kirjoittaa toimittaja ja mediayrittäjä Taru Tammikallio. Kun kerron omaa uratarinaani, kiiruhdan usein sanomaan, että “kannattaa sitten punnita riskit tarkkaan ja miettiä, …

Lue lisää …

Sinnikkyys ja luovuus auttavat kevytyrittäjää poikkeusoloissa, mutta sosiaaliturvaa ne eivät korvaa

Lauantaina 5.9. vietetään jälleen Yrittäjän päivää. Viimeisen puolen vuoden aikana moni yrittäjä on joutunut lopettamaan toimintansa, tai joutunut keksimään yhden jos toisenkin taikatempun maksaakseen laskut ja saadakseen jääkaapin valolle seuraa. Toiset taas ovat laskuttaneet enemmän kuin koskaan, mutta tekemistä on saattanut siivittää ajatus, että tätäkään ei kestä tai jaksa ikuisesti. Jotkut taas ovat löytäneet kevytyrittäjyydestä …

Lue lisää …

Tee kirjallinen sopimus – näin vältät tavallisimmat riidat toimeksiantajasi kanssa

kirjallinen sopimus blogi

Toimeksiannon ehdoista syntyvissä riidoissa harvoin kukaan voittaa. Yleensä riitely maksaa sekä kevytyrittäjälle että asiakkaalle vähintään aikaa ja pidemmälle vietynä myös rahaa. Monen riidan voisi välttää käyttämällä hieman enemmän aikaa toimeksiannosta sopimiseen. Hyvä ja selkeä kirjallinen sopimus tuo turvaa molemmille osapuolille. Olen koonnut tähän muutamia keskeisiä vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon toimeksiantoa vastaanottaessa.   Kirjallinen sopimus on vaivan väärti Hyvän asiakassuhteen kannalta …

Lue lisää …

Äitiys on parasta, mitä uralleni on tapahtunut – kaikilla ei silti ole sama tilanne

Joskus kun joku kysyi, että “onko äitiys työuran loppu?”, mieleni teki kirkua ja hakata päätäni seinään – miksi hitossa se olisi niin? Samalla kuitenkin tiedostin jo silloin, että vaikka olen itse onnistunut yhdistämään uran ja äitiyden, asia ei ole niin yksiselitteinen. Kun tulin äidiksi ja pidin työelämästä taukoa, minulla oli aikaa miettiä, mitä haluan uraltani. …

Lue lisää …

Sairauslomalle jääminen voi pelastaa urasi – ja sinut

Nykypäivän työssä aivoergonomiaan ja henkiseen hyvinvointiin liittyvät haasteet lienevät tyypillisempiä kuin fyysiset vaivat. Moni yrittäjä sinnitteleekin jaksamisensa rajamailla jatkuvasti, vaikka pitkällä tähtäimellä ongelmat voivat kasvaa niin suuriksi, ettei enää väliaikainen sairausloma riitä, kirjoittaa toimittaja ja mediayrittäjä Taru Tammikallio. En ole ollut yrittäjyyteni aikana kertaakaan virallisesti sairauslomalla. Olen toki joskus ollut kipeänä, mutta sairausloma on jäänyt …

Lue lisää …

Yrittäjä – älä käytä aikaasi turhanpäiväisyyksiin, delegoi mieluummin

Liian moni yrittäjä käyttää aikaansa turhuuksiin, josta ei ole muuta hyötyä kuin se, että saa viivata homman yli omalta to do -listalta, kirjoittaa toimittaja ja mediayrittäjä Taru Tammikallio. Moni pienyrittäjä tykkää tehdä kaiken itse. Ja vaikka ei tykkäisi, tekee silti, koska silloin säästää rahaa. Oikeasti tilanne on se, että kaiken yksin tekeminen kuluttaa aikaa, jaksamista, …

Lue lisää …

Valitsetko yritysmuotosi verotuksen perusteella?

Neuvoja ja suosituksia yritysmuodon valintaan riittää, mutta usein ne katsovat asioita vain yhdestä kulmasta. Tärkeintä olisikin, että tuleva yrittäjä huomioi kokonaisuuden yritysmuotoa valitessaan. Onneksi yritysmuotoa voi myös vaihtaa, kirjoittaa toimittaja ja mediayrittäjä Taru Tammikallio. Aloitin yrittäjyyden kevytyrittäjäpalvelun kautta, sillä halusin testata matalalla kynnyksellä ilman säätöä ja byrokratiaa, olisiko osaamiselleni kysyntää. Kevytyrittäjänä olin verotuksen näkökulmasta yksityishenkilö …

Lue lisää …

Ryhdyitkö yrittäjäksi siksi, että voisit ajaa itsesi loppuun?

Moni yrittäjä on tottunut venymään ja vanumaan työssään kuin pullataikina. Joustavuus ja intohimoinen suhtautuminen työhön on hieno juttu, mutta jos huomaat herääväsi jatkuvasti sydämentykytyksiin ja luopuneesi kaikesta vapaa-ajastasi, on aika viheltää peli poikki. Palkattomat lomat, loppumattomat työt, yöhön saakka kestävät työpäivät, kädestä suuhun eläminen ja nilkoissa roikkuvat silmäpussit. Tällaista mielikuvaa meille monille maalataan yrittäjyydestä. Se …

Lue lisää …

Luottaako YEL-vakuutukseen sosiaaliturvan perustana vai täydentääkö turvaa itse?

Kyselin jokin aika sitten muiden yrittäjien mielipidettä YEL-vakuutuksesta sosiaalisessa mediassa. Mielipiteitä oli useita, mutta yksi viesti oli selvä – harva yrittäjä haluaa laittaa sosiaaliturvaansa ja eläkettään pelkän YEL-vakuutuksen varaan. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, on nimestään huolimatta yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus kerryttää sinulle työeläkettä, sekä määrittää tulojasi myös sairausloman, vanhemmuuden ja työttömyyden aikana. YEL-vakuutus …

Lue lisää …